Život ve středověku

Vyzkoušejte si, jak moc se vyznáte ve středověkém životě


Středověká hudba

Hudební nástroje ušli dlouhou cestu od jejich vynalezení až k dnešním moderním nástrojům. Během této doby se mnoho nástrojů změnilo k nepoznání a jiné zůstali téměř stejné, jen jméno mají jiné.

Zde můžete vyzkoušet, zda poznáte středověké hudební nástroje.


Hry ve středověku

Život člověka nebyl jen práce a spánek. Ve volném čase si lidé rádi hráli a tak už od nejstarších dob máme záznamy o hrách, kterým se lidé oddávali.

Zde se můžete podívat na hry, které si můžete sami zahrát.


Oděv ve středověku

Od počátků civilizace používal člověk oděv. Ať už jako ochranu před počasím, nebo jako znak svého postavení. Oděv prošel dlouhým vývojem a lidé se v průběhu dějin oblékali různě.

Zde můžete nahlédnout do středověkého odívání a zkusit si poznat, co se jak nosilo.


Zbraň a zbroj ve středověku

Konflikty mezi lidmi vznikaly a vznikají stále. A na jejich řešení lidé od pradávna používali zbraně. Jak šel čas, jak zbraně, tak ochrana proti nim, tedy zbroje, se postupně vyvíjeli.

Zde se můžete podívat, zda správně odhalíte jejich vývoj ve středověku.


Řemesla ve středověku

Od okamžiku, kdy se lidé usadili a začali mít víc času, došlo ke specializaci různých činností, které ke svému životu potřebovali. Tak postupně vznikla řemesla. Některá známe dodnes, některá ale už zanikla.

Zde se můžete podívat, zda se vyznáte v řemeslech.