Hrad Vízmburk

Hrad Vízmburk je státní hrad, o který v současné době pečuje Sdružení pro Vízmburk. Členové sdružení se přispívají o  rekonstrukce a opravy hradu, rozvoj zázemí hradu a o provoz stánku s občerstvením.

Sdružení je rovněž pořadatelem kulturních akcí na hradě a aktivně se snaží o propagaci jak Vízmburku, tak historie s ním spojené nejenom mezi místními obyvateli, ale každým, kdo hrad navštíví.

Dějiny hradu

Počátky šlechtických sídel, budovaných zpravidla vysoko a daleko, jsou mnohdy zahaleny mlhou nejistot. Jejich existence se v písemných pramenech odráží většinou pouze v predikátech jejich majitelů, ale již se nezmiňují o samotném vzniku. I v případě hradu Vízmburku to je podobné...

Archeologický výzkum

Hrad Vízmburk byl objeven během nejrozsáhlejšího archeologického výzkumu středověkého šlechtického sídla, který proběhl na území tehdejšího Československa. Zrodila se archeologická senzace, o které tisk psal jako o podkrkonošských Pompejích. 

O sdružení

Sdružení pro Vízmburk je skupina místních nadšenců, kteří se starají o rozkvět a provoz hradu.