Opravy 2012 - 2021

V roce 2012 byla zpracována a schválena projektová dokumentace na záchranu hradu. V roce 2013 byla realizována 1. etapa rekonstrukce zastřešení hradu - oprava západního objektu. V roce 2014 jsme mohli zahájit svépomocné práce na věži. Vyzdili jsme líc věže od nádvoří i ze strany od parkánu cca do výše 2 m. V roce 2015 pokračovalo zvyšování věže do cca 4 metrové výšky a poté byla opravena jižní obvodová zeď do výše 1,5 m. V letech 2016 - 2017 jsme pokračovali v opravách obvodové zdi na JV hradu a opravovali jsme pozice, kde by mohlo dojít k rychlé destrukci např. okýnko na západě, nároží u sklepu atd. V roce 2018 jsme opravovali vlčí jámu a získali jsme stavební povolení na další opravy. V roce 2019 jsme kompletně opravili vnitřní plášť studny a vybudovali nové zastřešené podium pro účinkující. Náš projekt "Po stopách společné středověké historie" byl schválen. V březnu roku 2020 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce hradu. Postupně byly opravovány zdi, rozebírány střechy, instalovány kovové konstrukce a usazovány dřevěné krokve a bednění zakryté krytinou. Koncem roku bylo vše hotové a stavba nám byla předána. Na jaře roku 2021 jsme prováděli dokončovací práce a vytvářeli expozice. Dne 28. 5. byl hrad slavnostně zpřístupněn veřejnosti. Práce na "našem" hradě však ještě nekončí. Během jara dokončíme expozice a další součásti česko-polského projektu. Budeme opravovat skálu a obvodové hradby. Ostatní plány zatím prozrazovat nebudeme. Přijďte se podívat.