O sdružení pro Vízmburk

Sdružení pro Vízmburk je skupina místních nadšenců, kteří se starají o rozkvět a provoz hradu.

Sdružení pro Vízmburk bylo založeno v roce 2002 několika studenty archeologie s cílem záchrany archeologických nálezů, které byly dlouhá léta uloženy v nevyhovujících podmínkách. V následujících letech (2003-2009) prošel celý archeologický fond časově i finančně náročnou konzervací a v současné době je archeologický fond prezentován v minimuzeu v podkroví havlovické základní školy. Uvedené muzeum zde vzniklo v roce 2015.

Mezníkem v činnosti sdružení i v dějinách hradu samotného byl rok 2008, kdy se do činnosti zapojila skupina nadšenců z Havlovic pod vedením Mgr. Jaroslava Balcara. Hned v září 2008 byly na hradě uspořádány Vízmburské slavnosti, které se každoročně opakují. Sdružení pro Vízmburk od té doby uspořádalo bezpočet brigád a kulturních akcí na hradě. V letech 2012-2014 byla zpracována architektonická studie na zastřešení hradu, jejíž autorem je Ing. Jan Chaloupský. V roce 2013 Sdružení získalo dotaci na zastřešení západního křídla hradu a v roce 2019 dotaci v rámci programu Interreg V-A na projekt Po stopách společné středověké historie, jehož partnerem je polské město Źabkowice Ślaskie. V rámci tohoto projektu byl hrad opraven, zastřešen a zpřístupněn veřejnosti.

Členové sdružení

Jan Košťál

Předseda sdružení

Jaroslav Balcar

Místopředseda sdružení

Lukáš Králík

Správce hradu

Martin Baudyš

Martina Baudyšová

Ondra Baudyš

Bára Baudyšová

Václava Balcarová

Alena Balcarová

Jiří Borufka

Jiří Čermák

Yvona Friebelová

Zdeněk Honzera

Anna Jirásková

Pavel Jirásek

František Knap

Marie Kolářová

Roman Kuzník

Stanislav Mach

Ivan Pulchart

František Tuček

Petra Zelená

Kateřina Voleská

Daniel Voleský

Jan Trčka

Mikuláš Vít

Anna Susserová

Chcete se stát členy sdružení?

Neváhejte nás kontaktovat. Budeme od vás očekávat podporu hradu a občasnou brigádnickou pomoc, jaká bude ve vašich silách. Na oplátku vám nabídneme možnost podílet se na rozhodování o hradu a účast na různých akcích.