Stolní hry ve středověku

Mezi jedny z nejoblíbenějších volnočasových aktivit člověka patří nepochybně hra. Hra a hraní si jde ruku v ruce s lidským bytím a za mnoho let jeho existence vyvinul člověk nespočet druhů her.

V naší minulosti nalezneme hry stolní, k jejichž hraní postačili kostky, karty nebo i kamínky, ale i složitější a náročnější hry, jako šachy, dáma, mlýn nebo vrchcáby.

Hry se ale nehráli pouze u stolu. K radovánkám našich nejstarších předků patřili hry jako kuželky, kuličky, chůdy a různé míčové hry. Soutěžilo se i v činnostech jako střelba z luku a kuše, vrhání kůly a další.

Chcete-li si vyzkoušet různé středověké radovánky, přečtěte si níže pravidla několika z nich a neváhejte si je zahrát.


Hry karetní:

Vojna

Karty se rozdělí mezi hráče. Ti si nechají před sebou svůj balíček, otočený čísly dolů a otočí pouze vrchní kartu. Kolo vyhrává hráč, který má kartu s nejvyšším číslem. Pokud budou mít dva hráči stejné nejvyšší číslo, nastává vojna a hráči musí naráz vyložit tři další karty, vyhrává opět ten s nejvyšším číslem. 

Ferbl

Rozdávající rozdá každému po dvou kartách. Předák (hráč po levici rozdávajícího) vnese do hry základní vklad zvaný viso a obdrží další dvě karty. Ostatní hráči buď ohlásí pas, nebo přijmou účast ve hře složením základního vkladu. Jestliže vzdá hru předák, pak přechází právo a povinnost vnést první vklad na dalšího hráče.
Všichni, kdož přijímají účast ve hře, obdrží po dvou kartách. Prostudují jejich kvalitu a podle celkové hodnoty se odváží většího či menšího rizika, popřípadě opustí hru. Bodové hodnoty představují prostý součet výše uvedených hodnot, avšak pouze v jedné barvě. Vyšší kategorii reprezentuje trojice, nejvyšší pak čtveřice karet stejné hodnoty.
V jednotlivých kolech může každý hráč přidáním vkladu buď setrvat ve hře, nebo slovem pas vzdát svou účast ve hře. Přitom poslední hráč ve hře (zadák - hráč po pravici rozdávajícího), má právo vklad zvýšit. Právo zvýšit vklad v dalším kole přechází na následujícího hráče po pravici zadáka. Hráč, který má právo zvýšit vklad má ještě dvě možnosti. Buď ohlásí pas, a předá tak svůj úkol okamžitě hráči po pravici, nebo vloží do banku pouze základní vklad. Pak ohlásí zavírám, a všichni hráči kteří ještě zůstali ve hře, odkryjí své karty a nejhodnotnější list inkasuje plnou hodnotu banku.

Dudák

Hráči se snaží co nejdříve zbavit všech svých karet a tím dosáhnout vítězství. Prohrává hráč, kterému jako poslednímu zůstane v ruce jedna karta nebo více. Rozdává se celý balíček (po dvou listech). Předák po levici rozdávajícího zahajuje hru vynesením jedné karty. Povinností dalšího hráče je přebíjet a navrch nadnést libovolný druhý list. Přebíjí se listem stejné barvy vyšší hodnoty nebo trumfem. Pokud nelze přebít, musí hráč vzít celou hromádku. Trumfy se mohou vyhlásit před začátkem hry nebo až v průběhu, po vyhlášení však již nemohou být měněny. Pokud hráč přebíjí poslední kartou a opouští hru (nemá již druhou kartu k nadnesení), zabíjí balíček a ten se až do konce hry odkládá mimo (tzv. vejbit).

Hry v kostky:

Zakázaná čísla

Na začátku hry se nejdříve musí zjistit zakázaná čísla – ta se stanoví tak, že jeden z hráčů hodí dvěma kostkami a ta čísla, která padnou, jsou "zakázaná". Pokud hodí dvě stejná čísla, hod se opakuje. Musí se tedy stanovit vždy dvě různá čísla. Poté začíná samotná hra se všemi kostkami. První hráč hodí se všemi šesti kostkami a kostky, na kterých mu padne zakázané číslo, dá stranou a spočítá si počet bodů na ostatních kostkách. Pak těmito kostkami hodí znovu a pokračuje tak dlouho, dokud nevyřadí poslední kostku. Všechny body si přičítá ke svému skóre. Poté, co se vystřídají všichni hráči, vítězí ten, který má nejvíce bodů – tedy nejpozději hodil zakázaná čísla.

Alea

Hráči se střídají v hodu. Vždy hází všemi šesti kostkami a po každém hodu musí odebrat alespoň jednu kostku. Aby se jim počítaly body, musí hodit bodovou hodnotu 1 a 2 a tyto dvě kostky během své hry odebrat. Na ostatních kostkách se snaží odebrat co nejvyšší hodnotu. Na konci posledního hodu, kdy už hráči nezbývají žádné kostky, se spočítá bodová hodnota všech kostek a zvítězí ten, který hodil nejvíce.

Hry stolní:

Šachy

Hra, ke které je třeba mít šachovnici a dvě sady figur. Figury jsou rozděleny do šesti druhů a pro každý druh platí jiná pravidla pro pohyb a boj.
Hráči se střídají v tahu, ve kterém mohou zahrát vždy jednu figuru. Snahou hráče je dát mat protivníkově figuře krále.
(Pro přesnější pravidla si přečtěte příručku u hry)

Vrchváby

Cílem hry je vyvést všech svých 15 kamenů po vyznačené dráze nejprve do vlastní "ohrádky" a pak je odstranit z hrací desky. Hráči se střídají, na začátku každého tahu hodí hráč oběma kostkami a podle výsledku hodu posune některý svůj kámen či kameny o příslušný počet polí směrem k jejich cíli. 
(Pro přesnější pravidla si přečtěte příručku u hry)

Mlýn

Každý hráč má devět kamenů, či "figurek", které se pohybují po dvacetičtyřech průsečících. Stejně jako u dámy je cílem hry sebrat protihráči všechny kameny, nebo mu zabránit v dalších tazích.
Hra se začíná s prázdnou herní deskou. Oba hráči postupně pokládají své kameny na herní desku. Pokud se hráči podaří umístit tři kameny vedle sebe v jedné z řad, má "mlýn" a může odebrat jeden ze soupeřových kamenů. S odebranými kameny se již nesmí hrát. Hráči musí nejdříve odebírat ze soupeřových kamenů ty, které nejsou součástí "mlýna". Poté, co je rozmístěno všech osmnáct kamenů, mohou je hráči začít přesouvat.
Kameny se přesouvají po přímkách na vedlejší volnou pozici; pokud hráč nemá kam svůj kámen přesunout, prohrává.
Stejně jako při umisťování kamenů i v této fázi hry platí, že pokud hráč přesune kámen tak, že vytvoří novou řadu tří kamenů, může odebrat protihráči jeden z kamenů. Pozor mlýn nesmí být podruhé na stejném místě (nesmíte ho rozbořit a znovu postavit na stejném místě). Opět se nesmí odebírat kameny, které jsou součástí "mlýna".
Pokud hráči zbývají pouze dva kameny, nemůže již soupeři odebrat kámen a končí.

Dáma

Hráči posunují kameny výhradně po tmavých polích šikmo do stran, a to vždy o jedno pole. Nelze vstoupit na pole obsazené vlastním nebo soupeřovým kamenem. Táhneme pouze vpřed, zpět se táhnout nesmí. Kameny se tedy nikdy nemohou dostat na světlá pole. Dostane-li se hráč před kámen protihráče, za nímž je volné pole, přeskočí tento kámen a vyřadí jej ze hry.
Opomene-li tak učinit, může mu protihráč vyřadit jeho kámen, kterým měl skočit, bez ztráty svého vlastního tahu. Při braní má přednost kámen s vyšší hodnotou - dáma. Může se stát, že jedním tahem hráč přeskočí a ze hry vyřadí i několik kamenů protihráče, a to vždy jen tehdy, ocitne-li se po skoku opět před nepřátelským kamenem, za kterým je volné pole. Dostane-li se kámen skokem nebo tahem do poslední řady protivníkova pole, stává se DÁMOU.
Dámu označujeme tak, že na kámen položíme druhý kámen stejné barvy. Hráč může během hry získat více dam. Dáma smí táhnout a skákat jak dopředu, tak dozadu o libovolný počet spolu souvisejících polí, pokud tato ovšem jsou ve stejném šikmém směru volná. Smí se tedy i po přeskočení nepřátelského kamene postavit na kterékoliv i vzdálenější volné pole, ležící ve stejné šikmé řadě.
Ocitne-li se dáma po přeskočení nepřátelského kamene na poli, ze kterého - třeba i jiným směrem a lhostejno ve které vzdálenosti, ovšem opět jen v šikmé řadě - může přeskočit další kámen, pokračuje ve skoku a vyřadí všechny nepřátelské kameny, které na této OKRUŽNÍ CESTĚ přeskočí. Nevyužije-li dáma možnosti skoku, může být protihráčem vyřazena ze hry. Dáma může být přeskočena a tím vyřazena i OBYČEJNÝM kamenem, bude ale vždy ve výhodě, protože se každému nebezpečí může vyhnout všemi směry.

Další hry

Kuželky

Hráči se snaží koulí shodit co největší množství kuželek, postavených v určité vzdálenosti. Lze hrát na jeden hod či na dorážku. Při hodu na jeden hod se počítá počet sražených kuželek a poté hraje další hráč. Při dorážce se po prvním hodu hází podruhé. Na dráze při tom zůstávají pouze kuželky, které nebyli shozeny prvním hodem. Pokud byli prvním hodem shozeny všechny kuželky, postaví se k druhému hodu opět všechny.
Vítězí hráč, který v předem stanoveném počtu kol zahraje nejvíce bodů.

Kuličky

Cílem hry je dostat jako první všechny kuličky své barvy do důlku.
Nejdřív každý hodí dvě kuličky od čáry hodu k důlku (rozhoz k důlku). Kdo je blíž, či má více kuliček v důlku rozhodne, kdo začne v první hře.
První hází všechny své kuličky (po jedné nebo i více najednou) z čáry hodu k důlku a snaží se jej zasáhnout. Pak udělá to samé jeho soupeř.
V další části hry se pokračuje cvrnkáním. Každý cvrnká jen do svých kuliček, hráči se střídají po jednom cvrnku bez ohledu na to, jestli kulička skončila v důlku.
Správný cvrnk je definován jako pohyb pouze jednoho prstu, přičemž se smíte dotknout jen své (jedné) kuličky. Ta pak může zasáhnout jakoukoliv jinou, i soupeřovu.
Kdo má první všechny své kuličky v důlku, vyhrává hru. Zápas se většinou hraje na 2 - 3 vítězné hry.
Čára hodu je vzdálena od středu důlku 7,5 m, důlek má průměr 7 - 11 cm.

Čára

Hráči postupně hází z určené vzdálenosti směrem k čáře. Cílem je hodit minci co nejblíže, ne však za čáru. Jestliže se mince čáry alespoň částí dotýká, nemůže být považována za minci za čarou. Hraje se na předem dohodnutý počet vítězství nebo nejvíce vítězství v určeném čase.